G-7FNN6S6ZTD

Řád

Uvádíme základní pravidla pro používání portálu ORGASM.cz, která platí pro každého uživatele.


1. Registrace, název profilu
a. Registrovat a inzerovat mohou pouze plnoletí.
b. Firemní registraci mohou vytvářet pouze plnoleté osoby, které byly majitelem proflu oprávněny k této činnosti.
c. Název profilu (uživatelské jméno) může mít jakékoliv originální znění, mimo znění ochraných známek a veřejně známých jmen.
d. V případě potřeby si vyhrazujeme právo na doplnění ověření vaší registrace.
e. Vyhrazujeme si právo zamítnout jakoukoliv registraci bez udání důvodu.


2. Fotografie a videa
Nahota, erotika, pornografie je POVOLENA, má však svoje pravidla:


a. Úvodní profilové a inzerátové fotky mohou obsahovat pornografii.
b. V úvodních profilových fotografiích a inzerátech můžete mít např. celé tělo z profilu v erotické póze, nebo jakoukoli neutrální fotografii.
c. NAOPAK - V profilových fotogaleriích a videogalerii je dovolen již jakýkoliv povolený erotický či pornografický obsah.
d. Na fotografiích můžete být pouze vy. Kdokoliv jiný na fotografiích nesmí být.
e. Na fotografiích si můžete digitálním efektem, maskou, rukou znemožnit rozpoznání obličeje.
f. Na fotograficích nesmí být evidentní a dominující jiná komerční značka.
g. Fotografie drog, zbraní, násilí nesmí být součástí vašich galerií.
h. Fotografie na kterých jsou čitelné kontaktní údaje (adresa, telefon, email… ), jsou zakázány.
i. Fotografie pořízené bez souhlasu fotografovaného (např. kolemjdoucí osoba) nejsou dovoleny.
j. Jakékoliv autorské fotografie (na které nemáte autorské právo) nejsou dovoleny. Náš administrátor vás vyzve k prokázání v případě, že budeme mít pochybnosti o konkrétní fotografii.
l. Fotografie upravené ruznými digitálními filtry jsou dovoleny, nicméně je na administrátorovi, zda konkrétní fotografii schválí a zveřejní . Administrátor foto zamítne, pokud zjistí, že foto je upravné příliš a nebude evidentní, že se jedná o vás.
m. Na fotografiích může, ale nemusí být váš obličej. Je čistě na vás jak se rozhodnete.
n. Kreslené avatary nejsou dovoleny


3. Textový obsah
a. Nepoužívejte nenávistné a jiné negativní projevy
b. Nepoužívejte texty k propagaci značek
d. Nepoužívejte texty typu "asfasdfasdfa" v případě, že nevíte jak si vyplnit profil.
e. V textech nepoužívejte informace o vašem bydlišti, kontakty atd.
f. Veškeré texty a popisy které uvedete ve vašem profilu jsou kontrolovány administrátorem.


4. Nenávistné, rasistické či ostatní podobné projevy
Jakékoliv negativní projevy vůči jednotlivci nebo skupině uživatelů našeho portálu povedou k zablokování vašeho profilu. Tyto případy nám vždy hlaste.


Výše uvedená pravidla nejsou univerzální a budou průběžně doplňované a upravované tak, abychom zajistili našim uživatelům pohodlnou a ničím nerušenou zábavu.


Kontaktujte nás v případě, že narazíte na nevhodný obsah nebo jste se stal/a obětí jakéhokoliv obtěžování.