G-7FNN6S6ZTD

Bezpečný sex

Předpokládáme, že každý uživatel tohoto portálu je plnoletý a zná základní pravidla sexuálního chování.

Vzhledem k zaměření ORGASM.cz je naší povinností vám zopakovat to, co jistě víte. :)

Dbejte vždy na svoje zdraví! Ať už se s někým seznámíte na ORGASM.cz nebo mimo portál! Jakýkoliv vztah je na vaši zodpovědnost a nikdo jiný není za vaše zdraví více zodpovědný, než vy sami.

Vy i váš partner byste měli používat vhodnou ochranu. Kondomy znatelně snižují riziko přenosu přenosných nemocí, jako je HIV. I přes používání kondomů existuje riziko přenosu různých pohlavních nemocí jako je herpes nebo HPV pouhým kontaktem kůže. Podrobnější informace naleznete na wikipedii.

Otevřenost a upřímnost
Většina sexuálně přenosných nemocí je léčitelná. V případě, že jste nakažený/á pohlavně přenosnou nemocí, tak vždy bez odkladu informujte svého partnera. Pokud se budete léčit bez něj, tak je vysoce pravděpodobné opětovné propuknutí již vyléčené nemoci. Důležité je také myslet na to, že pokud budete vědomě i nevědomě šířit pohlavní chorobu, tak se dopouštíte trestného činu.

Hlášení nákazy hygienické stanici
Ze zákona má každý infikovaný pohlavní chorobou povinnost informovat krajskou hygienickou stanici a tento fakt nahlásit.
Odkaz na všechny stanice naleznete ZDE

Vakcinace
Na některé onemocnění je možná vakcinace.
Doporučujeme dotázat se vašeho lékaře na možnosti takového očkování.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@orgasm.cz .
*Pouze vás upozorňujeme, že nejsem poradna. :)
Pište nám tedy pouze technické, obchodní či jiné běžné dotazy.